Stort tack för ditt stöd i kyrkovalet!

Socialdemokraterna går framåt i kyrkovalet. Tack alla som på olika sätt bidragit till valframgången. Inte minst ett stort tack till Dig som valde att rösta på oss. Vi lovar att göra allt vi kan för en öppen kyrka där ingen grupp eller individ ska ställas utanför. Alla ska känna sig välkomna till ett besök, ett samtal, eller ett ideellt uppdrag inom Svenska kyrkan.

För Umeå Arbetarekommun

Harriet Hedlund                                Roland Samuelsson
Ordförande                                         Valledare

facebook Twitter Email