Skärgårdssossen

Här kan du läsa första numret av Skärgårdssossen utgiven av Holmsunds Socialdemokratiska förening. Målsättningen med denna områdestidning är att nå ut till Holmsunds medborgare med aktuella politiska frågor, nyheter och bidra till att stärka informationen och transparensen mellan Umeå Kommun och våra medborgare. Helt således i led med vår egen förenings målsättning att ta tillvara Holmsunds intressen i Umeå Kommun. Tidningen delas ut till hushållen i Holmsundsområdet

Holmsunds S-Förening firar i år, likväl som bildandet av Holmsunds Kommun, 100 år. Sedan 1926 har vi Socialdemokrater förvaltat
Holmsundsbornas intressen i stora och små frågor. På senare år har nog många upplevt att denna verksamhet minskat något men med nya krafter har vi nu förnyat styrelsen i föreningen och tar omtag i detta oerhörda förtroende.

Holmsund är speciellt på många sätt. Här förvaltar vi ett förtroende som på ingen annan plats i Västerbotten och det går att argumentera för att Holmsund och Obbola är födelseplatsen för arbetarrörelsen i denna del av landet. Vi Holmsunds Socialdemokrater har några saker som gjort oss så här populära och effektiva.

Läs mer i tidningen  

facebook Twitter Email