Umeå kommun vill utmana normer

Nu fortsätter fördjupningen av Individ- och familjenämndens HBTQ-arbete. Vid sammanträdet i februari så beslutade vi om att påbörja ett arbete för att locka fler att kunna vara familjehem och utmana synen på familjehem.

Vi som nämnd kommer arbeta tydligt med ett HBTQ-perspektiv i rekrytering och bemötande.

Det var en enig nämnd som tog beslutet, vilket är viktigt för att skapa långsiktiga resultat.

RFSL skulle vara givna ambassadörer i det arbetet och därför vill vi undersöka möjligheten till ett samarbete med dem. Vi ser positivt på ett fördjupat samarbete för att säkerställa hög kompetens i HBTQ-perspektiv men också få stöd i rekryteringen av fler familjehem.

 Vi behöver utmana de normer som finns om familjehem som den traditionella kärnfamiljen.

Som kommun så är det oerhört viktigt att alla känner sig välkomna att ansöka att bli familjehem. Familjehem ska spegla och utgöras av fler grupper i samhället.

Vi behöver utmana de normer som finns om familjehem som den traditionella kärnfamiljen. Det är en förlegad bild som vi ska hjälpas åt att bryta.

 

Andreas Lundgren (S)

Ordförande Individ- och familjenämnden

facebook Twitter Email